חשיבות הסלוגן

מטרת הסלוגן הוא לשדר את הבטחת המותג, דרך הסלוגן אמור הלקוח להרגיש את ההבטחה הייחודית של העסק שלך.