מוטיב חוזר של אלמנט

מוטיב חוזר נועד כדי ללמד על חשיבות האלמנט וכדי ליצור תחושה של אחדות בין היצירות - מוצרים