כשנקודת מבט של תינוק ועסק נפגשים יחד.

עודכן: לפני 3 ימים

תינוק מסוגל לראות צבעים כב