top of page

מסע תבל

אתר טיולים

בניית הלוגו היא רספונסיבית - כך שמתאפשר התאמה לכל שטח שעליו יתפרסם הלוגו. צבעוניות המותג בנויה מירוקים, צבעים
המשדרים טבע, שגשוג ורעננות לחיים.

תיאור המותג

bottom of page