top of page

לנורה שילדס

עורכת דין ומגשרת

מיתוג המראה חוזקה ושליטה, עושה שימוש במגן שזה תפקידה של לנורה להגן ולעזור לבאים אליה

תיאור המותג

bottom of page